ART MIAMI 2015

IMG_0066

Miami Beach, Florida, USA